HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE HİZMETLERİ
 • Finansal raporlama ve konsolidasyon
 • Bütçe planlama ve nakit akışı (harcamalar/gelirler/yatırımlar)
 • Vergi planlaması ve beyanı
 • Şahsi ve şirket ödemelerinin ve hesapların takibi
 • Finansal tablolara hakimiyeti artırma
 • Mevzuat takibi ve bilgilendirme
VARLIK YÖNETİMİ
 • Yatırım stratejisi ve varlık dağılımı
 • Portföy ve performans analizi ve raporlanması
 • Çeşitlendirme/yurtdışında yapılanma (Portekiz oturma izni v.b.)
 • Özel proje ve analizleri, ortak yatırım değerlendirmeleri
 • Ekonomi ve piyasa bilgilendirme
 • Nakit akış ve yatırım planlama
 • Varlık olguları ve piyasa araçları ile ilgili analiz ve bilgilendirme
AİLE HİZMETLERİ
 • Hukuk, vergi v.b. danışmanlarla koordinasyon
 • Aile yönetişimi ve destek hizmetleri
 • Aile etkinlik ve toplantılarının planlanması
 • Yeni kuşakların eğitimi ve planlama
 • İletişim platformları yönetimi
 • Veraset ve sürdürülebilirlik  planlaması
 • Aile bilgi merkezi
 • Seyahat destek hizmetleri