AİLE OFİSİ NEDİR?

Bir ailenin en değerli varlığı kendi aile bireyleridir. Aile Ofisi kavramı aile varlıklarının yönetim ihtiyacından doğmuştur ve müşterilerinin kendi uğraşlarını sürdürürken, sahip oldukları varlıklara hakimiyetlerinin artırılması için vardır.

Ailenin finansal sermayesi,  ailenin aile bireylerinden oluşan insan sermayesini ve aile üyelerinin teknik ve deneyimsel bildiklerinden oluşan entelektüel sermayesini büyütmeye destek olacak bir araç olmalıdır.
Aile Ofisi, aile kültür ve mirasının devamının sağlanması için ailenin ve özellikle gelecek kuşakların finansal rehberliğini de üstlenir.

Bir ailenin kurumsallaşmasında hissedarlar ve aile ile ilgili finansal, muhasebesel ve yönetimsel hizmetlerin aile şirketlerinden ayrı bir çatı altında toplanması kritiktir; Aile Ofisi bu amaca hizmet eden bir organizasyondur.